De Minister is bevoegd geldelijke schuldverplichtingen, waarborgverplichtingen daaronder begrepen, te vestigen ten laste van de Staat voor zover daardoor, een obligoplafond niet te boven wordt gegaan (Wet op de Staatsschuld artikel 4 lid 1)

Voor overschrijding van een obligoplafond is de goedkeuring bij wet vereist (Wet op de Staatsschuld artikel 3 lid 5)

Wettelijke Staatschuld in mln SRD

Staatsschuld in mln USD volgens de internationale definitie

Schuld bbp ratio's